Regulamin sklepu

§ 1 Strony transakcji

1. Nabywcami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Właścicielem sklepu internetowego www.premiumopony.pl jest:

ALLANDMAX SP Z O O
Hoża 86/410
00-682 Warszawa
NIP: 7010568585

tel: +48508592701
email: sklep@premiumopony.com§ 2 Oferta sklepu

1. Ceny uwidocznione obok towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Opony sprzedawane przez sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.

3. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

4. Informacja wskazana w § 2 ust. 3 regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych opon.

5. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów a podawane specyfikacje pochodzą z materiałów publikowanych przez tych producentów.

6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym kupujący zostanie poinformowany przez pracownika sklepu premiumopony.pl§ 3 Składanie i Realizacja Zamówień

1. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego premiumopony.pl wypełniając interaktywny formularz.

2. W celu złożenia zamówienia poprzez sklep należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu.

3. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia u sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

b) w ciągu 2-4 dni roboczych od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji lub jego anulowanie z powodu braku zamówionego towaru.

5. W trakcie realizacji zamówienia kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.

6. W przypadku stwierdzenia przez kupującego niezgodności w przesłanej przez sklep informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. a) regulaminu, sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

7. Modyfikacja treści zamówienia przez kupującego jest możliwa do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu, błędny adres e-mail) w ciągu 3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

§ 4 Formy płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem).

b) gotówką do rąk pracownika firmy przy odbiorze osobistym.

§ 5 Koszt dostawy

1. Koszt dostawy towaru na terenie kraju pokrywa kupujący.

2. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.

3. Koszty przesyłki opon:

a) pobranie – płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (1-4 sztuki) – 35zł

b) odbiór osobisty – bezpłatnie

4. Odbierając towar kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne, jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji”.

5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 1-3 dni od daty potwierdzenia wysyłki towaru. Termin ten może ulec wydłużeniu o czym kupujący zostanie poinformowany.§ 6 Gwarancja

1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta.

2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura).

3. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera, placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.§ 7 Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady sprzedanego towaru.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@premiumopony.pl

3. Składającemu reklamację sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

4. Reklamacja złożona przez kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.§ 8 Poufność danych

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi zamówienia.

3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia kupującego.§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. Wskazane prawo nie przysługuje kupującym w wypadkach:

a) jeśli świadczenie usług zostało rozpoczęte, za zgodą kupującego, przed upływem owego czternastodniowego terminu.

b) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez kupującego ich oryginalnego opakowania.

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

d) świadczeń o właściwościach określonych przez kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

f) dostarczania prasy.

e) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy, kupujący jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres:

Allandmax: Aleja Wincentego Witosa, 31 00-710 Mokotów

4. Produkt winien być odesłany w stanie niezmienionym. Koszty zwrotu obciążają kupującego.

5. W przypadku jeśli towar zostanie zwrócony w stanie zmienionym lub uszkodzonym kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy§ 10 Postanowienia końcowe

1. Firma ALLANDMAX SP Z O O zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

2. Cennik umieszczony w sklepie internetowym premiumopony.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie odzwierciedleniem oferty producenta na dany sezon, dlatego też, nie gwarantujemy Państwu pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku.

3. Składając zamówienie kupujący akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.